10 skäl för att välja en metall byggnad

En av de första frågor som planeringen av en ny byggnad inför, är byggmaterialets vale. Det bestäms av olika faktorer, men om man tittar på den nuvarande situationen, är metallstrukturen av byggnaden nummer ett i val för många företag. Det visar också enna byggtekniks snabb tillväxt i popularitet runt om i världen sedan början av 20-talet.

Metall har flera fördelar jämfört med andra, mer traditionella byggnadsmaterial. Dock är denna information ofta inte allmänt känt, eftersom inte alla människor lätt orienterar sig byggbranschen. Med detta i tanke, nedan sammanfattas topp 10 anledningar varför metall byggnad skulle kunna vara det bästa möjliga valet för din nästa byggprojekt.


1. Snabb och effektiv konstruktion

Metall byggnad utmärker sig genom sin korta byggtiden, jämfört med andra typer av byggnader. Stålkonstruktioner kan monteras mycket snabbt ochi vilken so helst årstid, och det behöver bara ett litet team av erfarna personer. Monteringsprocessen är noggrann och effektiv, eftersom komponenter tillverkas i fabriken i förväg, enligt projektspecifikationerna. Att bygga byggnadsstommen tar det från några dagar till veckor, beroende på projektets storlek och komplexitet. Generellt uppvisar det upp till 40% minskning av byggtiden, jämfört med andra byggmetoder.
 

2. Lägre byggkostnader

En byggnad är en stor investering, men metall byggnader är ett av de mest ekonomiska val för både konstruktion och underhållsvillkor. För stål den har höga hållfasthetsegenskaper, så det är mycket ekonomiskt material. Mindre strukturella element som är nödvändiga för att bygga konstruktion. Det finns ingen anledning att bygga en massiv bärande väggar inne i byggnaden. Det är också lättare än, till exempel, armerad betong, därför räcka med en mindre och enklare grundkonstruktion. I helhet, kommer du att spara både byggtid och arbetskraft och råvaror.
 

3. Enkelt underhåll

Besparingarna kommer att märkas på lång sikt, eftersom metall byggnaden kräver betydligt mindre investeringar i underhåll och själva metallen längre livstid jämfört med andra material. Speciell metallbeläggning på den behandlade strukturen, förhindrar korrosion och är resistent upp till 40 år. En sådan byggnad kommer att tjäna i flera decennier lång utan signifikant interferens. I praktiken det som Du bara kommer att behöva göra är sådana uppenbara vård och underhåll som ytterväggs rengöring, snöröjning från taket, etc.
 

4. Architectural och designfrihet

Kanske för många metall förknippas med den tråkiga "box" typ byggnader, men modern byggteknik gör det möjligt att förverkliga nästan vilken storlek och form av projektet som helst. Ett brett utbud av efterbehandlings material kommer att matcha exteriör design exakt efter dina önskemål. Metall ger arkitekter större frihet när det gäller formen av byggnaden och gör det möjligt att genomföra originella idéer och lösningar. Stål kan böjas till en viss radie, vilket möjliggör genomförandet av unika arkitektoniska lösningar för fasader.
 

5. Flexibel omprogrammerings alternativ

Ofta, när företaget utvecklas, finns det ett behov att lägga om eller expandera befintliga byggnader. Metall byggnader lättare underkastar sig sådana förändringar, oavsett storlek. Tack vare den konstruktiva lösningar, omplanering har inte någon betydelse för den totala hållfasthet av byggnaden. Innerväggs överföringen, byggandet av nya anläggningar och tillägg till en befintlig byggnad struktur - alla dessa verk kommer att vara möjliga att utföra på kortare tid och till lägre kostnad än i andra byggnader.
 

6. Mer ledigt utrymme

Stålkonstruktion ger en elegant lösning för att säkerställa en lång byggnad med minimal antalet av kolumn. Det låter dig att skapa en bred, öppen plats utan inre hinder och bärande väggar. Totala byggnads bredd och längd är inte begränsad. Mindre kolumn gör det också enklare inomhus delning och anpassning. Det bör noteras att en bred, obegränsat utrymme ökar värdet och konkurrenskraft i fastighetsmarknaden, eftersom de kan användas i en mängd olika ändamål.
 

7. Bevisad hållbarhet och livslängd

Till skillnad från andra material, stål beteendet med tiden förblir konsekvent och förutsägbar. Metaller påverkas inte av insekter och mögel, det är inte brandfarlig och är inte föremål för deformationer. God hantering av metall och är resistent mot korrosion och rost. Stålkonstruktioner och deras föreningar är effektiva mot väder inducerade massor såsom stora stormar, jordbävningar och en tjock filt av snö.
 

8. Brandskydds

Omfattande tester av strukturella stålprodukter för årtionden har gett byggbranschen djup förståelse för hur stål byggnaden påverkas av brand. Detta har utforskats mycket mer än något annat material. På grundl av detta har utarbetats tydliga regler och brandskydd egenskapskrav för metallram byggnader, som beaktas vid utformningen av byggnaden.
 

9. Energieffektivitet

Metall byggnader är energieffektiva. Du förbrukar mindre resurser, när du försöker upprätthålla en optimal temperatur av de varma och kalla månaderna, eftersom de är mycket bättre reglerar temperaturen inuti. Under den varma värme utstrålas genom taket och väggarna,för att hålla det inre kylan. Däremot kalla klimat isolerade byggnadsväggpaneler bidrar till att bättre hålla värmen innuti.
 

10. Miljövänliga material

Metall är världens mest återvunna material och, till skillnad från andra material, den förlorar inte dess strukturella kännetecknen för denna process. Metall är 100% återvinningsbar, skapar minimalt spill, och hjälper till att spara naturresurser, 30% - 50% av dagens nya produkter är tillverkade av återvunnet material. Det bör också noteras att materialets återanvändning kräver inte så mycket energi och resurser i produktionsprocessen.


I hänsyn till det ovan nämnda, fördelarna är uppenbara, vid val av metall byggnadsmaterial. Vare sig du planerar en kommersiell eller industriell typ konstruktion, kan metall byggnad spara tid, pengar, samt du investerar i bevarandet av miljön.Foto: Andreas Levers/Flickr