Presentation av bolaget UPA ”Piche”

Företaget UPA ”Piche” som bygger industribyggnader har arbetat framgångsrikt inom byggbranschen sedan sju år redan och är för närvarande det ledande företaget för bygge av kommersiella byggnader i Lettland. Olika typer av hallar och paviljonger är bara en del av alla genomförda projekt. Bland de realiserade projekten märks hallar, lagerlokaler, affärshallar, industrihallar, bulklastlagerhallar och stallar där man utfört såväl projektering som full byggnadsprocess.

UPA ”Piche”:s målsättning är framgångsrikt genomförande av projekt, vars beståndsdelar är energiskt arbete vid projektets utformning, erfarenhet av bygge av industribyggnader, innovativ och precis projektering samt ansvarsfull och kontrollerad byggnation. Nyckeln till framgång är att man erbjuder kunden snabbt och kvalitativt utarbetande av projekt, håller planerade byggtider och verkar för ett trevligt och lyckat samarbete. Under sin framgångsrika verksamhet har UPA ”Piche”:s team genomfört tiotals byggen av industri och hallbyggnader. En del av de genomförda projekten kan man se i en speciellt för detta skapadhallkatalog.

Objekt som har tagits i bruk:
- Lagerlokaler,
- Hallar,
- Skjul,
- Paviljonger,
- Komplex för förvaring av spannmål och maskiner,
- Sågverk,
- Industribyggnader,
- Avfallshanteringshallar,
- Grönsakshallar,
- Bulklasthallar samt byggnader av andra slag.

Under projekteringsetappen utarbetas detaljerna för arkitektur och byggkonstruktioner. För närvarande anförtror vi projektering och utbyggnad av kommunikationer åt våra samarbetspartners sedan många år. Under byggprocessen säkerställer vi full byggprocess – från inköp av material till betonggjutning av grund och golv, montering av metallkonstruktioner, fönster, dörrar och portar.

UPA ”Piche” har grundat ett dotterbolag ”Piche innovations”, som sysslar med forskning kring metallkonstruktioner, skapande av innovationer och implementeringen av det i byggprojekten. Företaget ”Piche innovations” målsättning är att utforska och skapa nya och mycket effektivare teknologier för projektering och bygge av kommersiella byggnader. För att uppnå dessa mål har man utvecklat ett framgångsrikt samarbete med Rigas tekniska universitet, där man testar metallkonstruktionerna.

Samarbetet har resulterat i kvalitativare, säkrare och ekonomiskt fördelaktigare byggen, som ger inte bara besparing av arbetsresurser utan sparar också kundernas pengar. UPA ”Piche” har utvecklats från ett enkelt handelsbolag till ett innovativt företag för projektering och bygge av metallkonstruktioner i Lettland.