UPA “Piche” ger en gåva på 6000 LVL till projektet “Änglar över Lettland”

Företaget UPA ”Piche” som bygger och projekterar hallar har i samarbete med välgörenhetsorganisationen Ziedot.lv inom ramarna för projektet ”Änglar över Lettland” gett en gåva på 6000 LVL till familjer som har barn med medfödda sjukdomar vilka behöver långvarig behandlig och rehabilitering. Det är en målinriktad verksamhet för att hjälpa barnen att återfå hälsa och hopp om ett fullvärdigt liv.

Denna gåva har hjälpt Ziedot.lv att nå det mål man har uppsatt att hjälpa sjuka barn. När kampanjen slutade hade man samlat in 392 516 LVL och med det kommer man att kunna hjälpa 110 barn. Även företaget UPA ”Piche”:s drog sitt står till stacken med sin gåva för att detta storslagna projekt ska kunna förverkligas. Företaget uppmanade också alla andra byggföretag i Lettland, och inte bara dem, att visa socialt ansvar och hjälpa familjer som hamnat i en svår situation.

”Med denna gåva vill vi delta i lösningen av Lettlands sociala problem. Vi är medvetna om att det fattas pengar för att behandla och rehabilitera alla barn som behöver det, det är dystert och skapar en önskan att hjälpa. Därför deltar också vi i insamlingen och uppmanar andra företag att göra det, ” säger styrelseordföranden Peteris Senkans.

Företagets utveckling och finansresurser gör det möjligt att frivilligt delta i lösningen av socialt viktiga frågor. Under den närmaste framtiden planeras flera projekt inriktade på förbättring av det allmänna sociala välståndet i Lettland, hjälpa barn, höja utbildningsnivån och lösa miljöproblem. ”Ziedot.lv tackar i alla de 110 barnens och deras familjers namn, som kampanjen hjälpt, alla dem som har deltagit med gåvor och som gett sitt stöd till familjerna i en så svår stund och därmed öppnat möjlighet till fullvärdigt liv. Vi uppskattar de företag som känner ansvar för sina medmänniskor och ger gåvor för att hjälpa dem i en svår stund”, berättar Ilze Osane kommunikationsansvarig vid Ziedot.lv.