Videoreferens – envåningsbyggnad för efterbehandling av bär

Den största tillverkaren och distributören av färsk bär- och fruktjuice i Lettland, Baltijas ogu kompanija, investerade 851308 euro i uppförandet av en fabrik för efterbehandling av bär. Denna envåningsbyggnad ligger i Livberzes socken, Jelgaas kommun, och har en yta om 1696,5 m2. Grundfunktionen är förbehandling och förvaring av bär innan de realiseras. Den inre ytan är uppdelad i lagerytor, zon för förpackning av bär, kylrum samt en administrativ zon som inhyser kontor, vilorum, omklädningsrum och matsal.

Läs mer: Byggnad för förbehandling av bär.

Embedded thumbnail for Videoreferens – envåningsbyggnad för efterbehandling av bär