Lager för jordbruk - förvaring av jordbruksmaskiner

Typ av hall: 
Inte värmeisolerad
Yta: 
720 m2
Läge: 
Turku socken, Livanu kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Inom ramen för detta projekt uppfördes en lagerlokal ämnad för förvaring av jordbruksmaskiner samt övrig teknik.

Innan arbetena påbörjades togs en detaljerad 3D-modell av byggnaden fram. Modellen förenade såväl metallkonstruktionerna, som yttre arkitektur, liksom kontrollerade att lösningarna passade ihop med varandra. Detta i sin tur förenklar de fortsätta byggarbetena. Projektet bestod av metallkonstruktioner beklädda med korrugerad kopparplåt för tak och väggar. Innerväggarna utfördes med genomskinliga korrugerad polykarbonatplåtar, detta för att säkerställa goda ljusförhållanden i hallen. 

I enlighet med avtalet om generalentreprenad utförde vi alla arbeten, från markarbeten och grundläggning till montage av metallkonstruktioner, tak och väggar med mera. Byggarbetena avlöpte extremt fort, montaget av metallkonstruktionen tog blott en dag och övriga arbeten – som tak och väggar – slutfördes efter ytterligare fem dagar. 

Beställaren fick sin lagerlokal färdig på väldigt kort tid vilket gjorde att denne väldigt snart kunde börja använda det och förbättra jordbrukets verksamhet.

Liknande denna typ av projekt: Förvaring av jordbruksmaskiner. I företagets Piche sortiment finns flera utvecklade standard hangarprojekt, som skiljer sig när det gäller byggnads storlek och avsedd användning.

lagerhall jordbrukshall
lagerhall jordbrukshall maskinhallar
jordbrukshall hallkonstruktioner
projektering av metallhall jordbrukshall
projektering av metallhall lagerbyggnad
byggnation av stålhallar