Nybyggnad av lagerlokal

Typ av hall: 
Värmeisolerad
Yta: 
1000 m2
Läge: 
Smiltenes socken, Smiltenes kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Inom ramen för detta projekt utförde PICHE, i egenskap av generalentreprenör, projektering och byggnation av en uppvärmd lagerlokal. Allt utfördes i enlighet med beställarens bestämda funktionskrav och önskemål på planlösning, samt övriga krav. 

PICHE utförde projekteringen i enlighet med beställarens önskemål avseende hallen, först och främst genom att erbjuda väl genomtänkta lösningar för metallkonstruktionerna i enlighet med hallens tänkta planlösning. Vi projekterade såväl lagerlokaler som administrativa lokaler. Metallkonstruktionerna anpassades efter den önskade planlösningen och lämplighetsanalyserna. Därefter projekterades husgrunden och golvet i enlighet med utförda lastberäkningar och markförhållanden. 

Så fort projekteringen avslutats påbörjades byggarbetena med markarbeten, grundläggning och efterföljande montage av metallkonstruktioner. Därefter utförde PICHE utbyggnad av det värmeisolerade taket samt montage av sandwichpaneler på väggarna. Fortsättningsvis byggdes innerväggar, fönster, dörrar och portar ut, liksom ett golv i armerad betong. Parallellt utförde vi installation av olika nät, för att slutligen utföra områdesarbeten.

Byggnationen avlöpte i enlighet med den ursprungliga överenskommelsen, helt utan förhinder. Efter avslutade arbeten överlämnades hallen till beställaren som kunde utveckla sin affärsverksamhet.

maskinhall byggsats
industrihall stålhall
hallar för bulklast
konstruktioner av lagerhallar
projektering av hallar