Tillverkningslokal för kardanaxlar

Typ av hall: 
Värmeisolerad
Yta: 
1100 m2
Läge: 
Aizkraukles socken, Aizkraukles kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Inom ramen för detta projekt byggdes en tillverkningslokal för kardanaxlar, en hall med en metallkonstruktion med en planlösning som även omfattade administrativa funktioner. PICHE byggde även ut inre och yttre el- och vvs-nät, liksom fält och tillfartsvägar.

När projektet påbörjades tog vi fram en samlad 3D-modell som digitalt placerades på ytan där bebyggelsen skulle ske. Detta gjorde att man redan från början kunde se och kontrollera alla konstruktiva lösningar som planerats, samt hur de skulle fungera ihop. Framtagandet av denna modell underlättade också planeringen av materialleveranser, specifikationer, lösningar med mera. 

Hallens bärande del ovan mark bestod av metallkonstruktioner, medan väggarna utfördes i paneler av sandwichtyp i den uppvärmda delen och korrugerad kopparplåt i den ej uppvärmda delen. Taket utfördes i korrugerad kopparplåt, dimensionerad i enlighet med lastberäkningar, som täcktes med värmeisolering och takplåt. Därefter konstruerades golvet, innerväggarna samt inre el- och vvs-nät. Avslutningsvis utformades området med platser och tillfartsvägar.

Denna lokal som PICHE uppfört används nu för fullt, något som låter företaget fortsätta utvecklingen och realiseras sin potential. 

En del av de genomförda projekten kan man se i en speciellt för detta skapadhallkatalog.

stålkonstruktioner produktionshallar
verkstadshallar industribyggnad
industrilokaler bygge industrihall
projektering av metallhall
Embedded thumbnail for Tillverkningslokal för kardanaxlar