SIA Piche direktors Pēteris Senkāns būvlaukumā

Piche panākumu atslēga slēpjas darbinieku un vadības spējā adaptēties plaša spektra darba specifikai, neatkarīgi no pozīcijas uzņēmuma hierarhijā. Pilnīgākai izpratnei par darba procesiem un iespējamajām nepilnībām angāru būvniecības procesā svarīgi ir redzēt lietas no būvlaukuma perspektīvas.

Lai angāru izgatavošana tiktu realizēta atbilstoši visām klienta prasībām un kvalitātes standartiem, pie topošās noliktavu konstrukcijas „Inocentrs” darbs norit ne vien brigadieru vai montāžas vadītāju uzraudzībā, bet iesaistoties arī pašam uzņēmuma „Piche” direktoram – Pēterim Senkānam. Pēteris uzņēmuma labā spēj ne vien deleģēt darbus starp projektu un nodaļu vadītājiem ofisā, bet arī izrāda iniciatīvu, kontrolējot un aktīvi sekojot līdzi būvobjektā notiekošajam uz vietas.

Noliktavu ēkas „Inocentrs” Mārupē angāra projekts ir specifisks ar to, ka liels izaicinājums ir mests tieši monolītā četru stāvu dzelzsbetona ēkai. Brīvi stāvoša ugunsmūra konstrukcija, kas noliktavas ēku sadalīs divās neatkarīgās ēkās un kas slejas 12 metru augstumā, vairāk nekā 50 metru garumā.

Ņemot vērā to, ka darbinieki un komanda ir inovāciju un attīstības galvenais instruments, uzņēmumā nepastāv striktas hierarhijas robežas, neatkarīgi no tā, vai darbinieka pienākumos ietilpst angāru projektēšana, vai metāla konstrukciju izbūve. Tas ir pierādījums tam, ka uzņēmuma „Piche” projektu realizācijas process un būvdarbu saskaņošana tiek organizēta visos vadības līmeņos.

Pēteris Senkāns būvlaukumā
Metāla angāra būvniecība Pēteris Senkāns
Pēteris Senkāns PICHE CEO