Jaunlopu ferma

Angāra veids: 
Siltināts
Platība: 
1240 m2
Atrašanās vieta: 
Alojas novads, Brīvzemnieku pagasts
Līguma veids: 
Ģenerāluzņēmējs
Veiktie darbi: 
Projektēšana
Būvniecība

PICHE saskaņā ar iepirkuma rezultātiem veica jaunlopu fermas būvniecību, kas paredzēja arī apkārt esošās teritorijas labiekārtošanu. Projekts sastāvēja no pašas lopu kūts un sanitāru zonas - atsevišķas telpas angāra iekšpusē.

Pirms būvniecības darbu uzsākšanas veicām angāra metāla konstrukciju un arhitektūras projektēšanas modeļu izveidi. Šajā posmā sagatavojām būvniecības darbam nepieciešamo dokumentāciju kā materiālu specifikācijas, darbu izpildes un montāžas shēmas, kā arī tika izstrādāts metāla konstrukciju detalizācijas projekts.

Fermas būvniecības darbi tika paredzēti ļoti mālainā vietā, kas jau uzsākot būvniecību apgrūtināja darbu veikšanu. Bija jāmeklē alternatīvi paņēmieni, kā būvniecības vietā pārvietot tehniku, jo pamatne dēļ lietus ūdens kļuva pavisam plastiska un nenodrošināja filtrāciju, kā rezultātā ūdens palika virspusē. Neskatoties uz sarežģīto situāciju, PICHE būvdarbu vadība spēja veikt zemes darbus un izbūvēt pamatu konstrukcijas, kā arī veica fermas metāla konstrukciju montāžu, pēc kā sekoja ārsienu sendvičpaneļu montāža. Tālāk sekoja betonētu grīdu izbūve dažādos slīpumos saskaņā ar noteiktajām fermas zonām un to funkcijām. Papildus darbi ietvēra arī sanitāru telpas izbūvi, aprīkojuma uzstādīšanu, vārtu un pretvēja aizkaru montāžu. Noslēgumā tika uzsākti darbi pie teritorijas labiekārtošanas. Šo darbu procesā tika sakārtota apkārt angāram esošā teritorija, turpinot cīņu ar nelabvēlīgo grunti. Tāpat tika izbūvēts betona bruģakmens laukums un pievadceļs pie jaunuzceltā angāra.

Kaut arī kūts būvniecība radīja neparedzētus sarežģījumus zemes darbos, tomēr PICHE spēja ar darbiem tikt galā un, noslēdzot būvniecību, pasūtītājam nodeva ekspluatācijā gatavu produktu - modernu jaunlopu fermu.

Šis un daudzi citi projekti apskatāmi mūsu realizēto projektu galerijā.

Lauksaimniecības angārs ferma
Metāla konstrukciju ferma
Liellopu ferma
Lopu fermas angārs
Siltināta lopu ferma
Lopu fermas metāla konstrukcijas