Lauksaimniecības noliktava - graudu glabātuve

Angāra veids: 
Nesiltināts
Platība: 
1625 m2
Atrašanās vieta: 
Gaiķu pagasts, Brocēnu novads
Līguma veids: 
Ģenerāluzņēmējs
Veiktie darbi: 
Projektēšana
Būvniecība

Projekts iepirkuma rezultātā paredzēja lauksaimniecības noliktavas izveidi. Lauksaimniecības noliktavā, saskaņā ar Pasūtītāju, tika plānota graudu uzglabāšana aptuveni 8 300 m3 apjomā.

Lauksaimniecības noliktavas projekta realizācija tika uzsākta ar angāra kopējā 3D modeļa izstrādi. Ēkas projektēšanas gaitā tika noteikta metāla konstrukciju un angāra norobežojošo konstrukciju savietojamība. Tika pārbaudīti konstruktīvie mezgli, precizēti noliktavas atbalstsienu risinājumi, izstrādāti darbu rasējumi.

Angāra būvniecības laikā tika veikts pilns darbu kopums saskaņā ar noslēgto ģenerāluzņēmēja līgumu. Darbu gaitā tika veikti zemes darbi, izbūvētas pamatu konstrukcijas gan nesošajam metāla konstrukciju karkasam, gan plānotajām atbalstsienām, paredzot konstruktīvā stiegrojuma izvadus angāra atbalstsienas izbūvei. Pēc pamatu izbūves tika veikta metāla konstrukciju piegāde un sekojoši metāla konstrukciju montāžas darbi, kā arī jumta nosegšana ar tērauda profilētajām loksnēm. Tālākā darba procesā lauksaimniecības noliktavai tika veikta atbalstsienu izbūve. Atbalstsienas angāram tika būvētas pa visu perimetru 4m augstumā, veidojot tās no dobtajiem betona blokiem, paredzot konstruktīvos risinājumus atbilstoši plānotajai graudu slodzei. Darbu nobeigumā lauksaimniecības noliktavai tika izbūvētas ārsienas no tērauda profilētajām loksnēm, kā arī izveidota grīdas konstrukcija, atbilstoši graudu un tehnikas slodzēm.

Projekts tika realizēts atbilstoši sākotnēji norunātajām un noteiktajām Pasūtītāja prasībām. Pasūtītājs beigās saņēma gatavu produktu, lauksaimniecības noliktavu, un varēja sākt plānot tā ekspluatāciju, graudu uzglabāšanu.

Turpinājumā varat apskatīt vēl vienu līdzīgu mūsu realizētu lauksaimniecības ēku. Šo angāru mēs piedāvājam, kā gatavu tipveida projektu, kas ievērojami samazinās tā būvniecības izmaksas.

Lauksaimniecības noliktava graudu glabātuve
Graudu angārs no metāla konstrukcijām
Metāla angāru būvniecība noliktavas projektēšana
Angāra konstrukcijas beramkravu glabātuvei
Beramkravas angāra projektēšana
Angāra konstrukcijas metāla lauksaimniecības ēkai