Ražošanas cehs

Angāra veids: 
Siltināts
Platība: 
1400 m2
Atrašanās vieta: 
Rīga
Līguma veids: 
Ģenerāluzņēmējs
Veiktie darbi: 
Projektēšana
Būvniecība

Uzbūvētais metāla konstrukciju angārs ir paredzēts metāla elementu ražošanai. Projekts paredzēja ražošanas telpu izveidi, kā arī administratīvās zonas izveidi divos stāvos ar izvietotām telpām gan ražotnes darbiniekiem, gan grāmatvedībai, inženieriem un ražotnes vadībai.

Projekta realizācijas darbi tika uzsākti ar projektēšanas darbiem. Projektēšanas gaitā, vadoties pēc Pasūtītāja uzdevuma, PICHE uzdevums bija izvietot ražošanas ēku ar administratīvo korpusu jau salīdzinoši blīvā, aizbūvētā teritorijā. Metāla konstrukciju karkasa projektēšanā PICHE speciālistiem bija jāņem vērā angārā izvietojamie telferi, to ietekme uz metāla konstrukcijām, kā arī 2. stāva esamība un angāra gabarīti, kurus ierobežoja apbūves laukums. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, PICHE vajadzēja izstrādāt maksimāli optimālu projektu, kas būtu kvalitatīvs un izmaksu ziņā optimāls, lai ļautu Pasūtītājam realizēt šo projektu. Tādējādi, ņemot vērā PICHE pieredzi BIM (Building Information Modeling) sistēmā un 3D projektēšanā, tika izveidots optimāls plānojums, izvērtējot visas Pasūtītāja prasības un nodrošinot Pasūtītājam atbilstošas būves izmaksas.

Angāra būvniecības gaitā PICHE veica darbus sākot no nulles cikla: metāla konstrukciju montāžu, sienu izbūvi, jumta izbūvi, kā arī visus pārējos darbus saskaņā ar noslēgto ģenerāluzņēmēja līgumu. Līgums noteica pilnu atbildību par projektu no plānošanas un projektēšanas uzsākšanas, līdz pilnīgai angāra būvniecības darbu pabeigšanai, nodrošinot visu darbu izpildi un kontroli.

Pēc pabeigtā projekta PICHE novēl Pasūtītājam tālāku izaugsmi un uzņēmuma attīstību.

Jūs interesēja šis projekts? Vairāk par mūsu kompetenci un to kā mēs varam palīdzēt arī Jūsu projekta realizācijā lasiet šeit: PICHE priekšrocības.
 

Siltināta ražošanas ēka metāla angārs
Industriālās ražotnes angāra būvniecība
Siltināta ražošanas angāra celtniecība
Metāla konstrukciju angāra būvniecība
Metāla konstrukcijas angāra ēka
Angāra konstrukcijas metāla ēka