Ražošanas un noliktavas ēka

Angāra veids: 
Siltināts
Platība: 
1434 m2
Atrašanās vieta: 
Stopiņu novads
Līguma veids: 
Ģenerāluzņēmējs
Veiktie darbi: 
Projektēšana
Būvniecība

Projekts paredzēja darbu izpildi projektēšanas-būvniecības koncepta ietvaros, darbus uzsākot no Pasūtītāja idejas līdz angāra, pilna projekta nodošanai ekspluatācijā.

Angāra projektēšanas gaitā uzdevums sastāvēja no ražošanas un noliktavas ēkas izveides saskaņā ar Pasūtītāja uzdevumu. Angāra vienā galā tika izvietotas administratīvās telpas, kas paredzēja biroja un ceha darbinieku telpu izvietošanu (dušas, tualetes, ģērbtuves). Metāla konstrukcijas tika projektētas ņemot vērā angārā paredzēto telferi ar kustību visā angāra garumā. Tāpat grunts apstākļi arī šajā projektā nebija no labākajiem, tādējādi PICHE inženieriem nācās izstrādāt šādiem, nelabvēlīgiem grunts apstākļiem atbilstošu konstruktīvo risinājumu ēkas pamatiem.

Būvniecības gaitā tika veikts pilns darbu apjoms saskaņā ar noslēgto ģenerāluzņēmēja līgumu. Tika veikta pamatu izbūve, veicot gruntsūdens līmeņa pazemināšanu, grunts nomaiņu u.c., atbilstoši inženieru pamatu risinājumam. Tika veikta angāra metāla konstrukciju montāža, sendvičpaneļu montāža un jumta konstrukcijas izbūve. Paralēli tika veikti inženiertīklu izbūves darbi un labiekārtošana.

Īpaša uzmanība angāra būvniecības laikā bija jāpievērš metāla konstrukciju izvietojuma atbilstībai un vertikālajam stāvoklim saskaņā ar projektu. Angārā paredzētais telferis visā angāra garumā pieprasīja īpašu precizitāti, jo citādi, novirzoties no projektā plānotā vertikālā stāvokļa, telferis nespētu pārvietoties un funkcionēt. Tāpat, pamatu izbūves laikā, PICHE būvobjekta darbinieki uzgāja avotu, kas netika uziets inženierģeoloģijas izpētes darbos. Tādējādi PICHE vajadzēja ātri rast risinājumus, pārplānot darbus un atrisināt problēmu ar iespējami mazākiem papildus resursiem.

Neskatoties uz sarežģītajiem grunts apstākļiem un papildus pārsteigumiem, kā arī konstruktīvajām īpatnībām, PICHE spēja projektu realizēt augstā kvalitātē un saskaņā ar sākotnējo norunu. Šādi tika uzkrāta nenovērtējama pieredze un pārliecība darbā ar sarežģītiem grunts apstākļiem, kā arī īpaši precīzā metāla konstrukciju montāžā.

Turpinājumā varat apskatīt vēl vienu realizētu ražošanas un noliktavas ēkas projektu. Vairāk par mūsu kompetenci un to kā mēs varam palīdzēt arī Jūsu projekta realizācijā lasiet šeit: PICHE priekšrocības.

Ražošanas un noliktavas ēkas projekts
Noliktavas angāra projektēšana un celtniecība
Metāla konstrukciju angārs ražotne
Metāla konstrukciju industriālā būve
Industriālā ražošanas angāra montāža
Industriālā ražošanas angāra celtniecība