3D projektering av arkitektur och byggkonstruktioner

Arkitekterna i företaget ”Piche” använder möjligheten att projektera i tre dimensioner (3D) samt de nya datorsimulatorprogrammen, som gör det möjligt att för kunden presentera ett högkvalitativt projekt, minska projekteringstiden och spara kundens pengar. Projekteringen av objekten, hur komplicerade de än är, är behändig och man kan garantera en absolut precision oberoende av vad kunden önskar. Tack vare de nya teknologierna är det möjligt att genomförabyggprojekten utan brister och avsluta bygget snabbt.

Tredimensionell projektering gör det möjligt att visualisera byggprojektet i 3D form, det vill säga omvandla datainformation till bild. Den största fördelen med en tredimensionell bild är att det underlättar för kunden att förstå komplicerade konstruktioner. Genom att utnyttja de senaste programmen inom 3D grafisk datorindustrin är det möjligt att skapa simuleringar, genomföra experiment och jämföra data med den reella situationen. Det är speciellt aktuellt då man måste genomföra projekt som är särskilt komplicerade.

Den senaste generationens projektering har flera företräden:
1. fel i projekteringen utesluts
2. tiden för genomförande av projekten förkortars
3. precision vid planeringen av byggnationen
4. garanti för att byggprojekten kan tas i bruk i planerad tid

UPA Piches team har skapat system för att oklanderligt utarbeta arkitektur, konstruktioner, utrustning för kommunikationer, produktionslinjer och system för byggnadsservice. En sådan projekteringspraxis gör det möjligt att snabbt och precist upprätta samarbete på både lokal och internationell nivå varmed man kan trygga effektiv planering och rationella byggkostnader för varje byggobjekt. Företaget ”Piche” håller sig till en filosofi att maximalt minimera byggkostnader utan att ge avkall på kvaliteten för att kundens investeringar ska vara lönsamma och lyckade.

UPA ”Piche” är ett ledande företag för industribygge i Lettland som arbetar med hela byggprocessen för skapande av kommersiella byggnader – utarbetar byggprojekt för hallar, lagerlokaler, affärshallar, industrihallar, lagerhallar för bulklast och stallar och realiserar dem. Dotterbolaget ”Piche innovations” sysslar med forskning kring metallkonstruktioner, skapande av innovationer och deras införande i byggprojekten. Det har en återverkan som spar kundens finansiella resurser och förkortar projekttiden samt säkrar maximal automatisering, vilket i sin tur betyder minimalt utnyttjande av mänskliga resurser. Samarbetets resultat är mer kvalitativa, säkrare och ekonomiskt mer föredelaktiga byggen, som inte bara sparar naturresurser utan också våra kunders pengar.