Konkurrensfördelar med PICHE

PICHE är ett unikt företag då vi utför alla arbeten själv. Vi har certifierade projekterare, ingenjörer, byggarbetare samt egna byggmaskiner. När du sluter avtal med oss säkerställer vi full service, vilket bland annat inkluderar:

 • Framtagande av skisser och optimala lösningar
 • Projektering av alla delar (inklusive vvs- och elnät)
 • All samordning av projektet hos berörda myndigheter
 • Erhållande av bygglov
 • ​Installation av el- och vvs-nät
 • Projektövervakning
 • Idrifttagande

Sedan mer än 11 år tillbaka har vi specialiserat oss just på komplett projektering och byggnation av industriella byggnader. Denna specialisering har gett oss större erfarenhet än konkurrenterna och vi erbjuder såväl uppvärmda som ouppvärmda byggnader.

Vi är den enda byggfirman i Lettland som på en och samma plats själva projekterar i 3D BIM-miljö: Arkitektur, Byggnadskonstruktioner, Vatten, Avlopp, Värme, Ventilation, Luftkonditionering, Gas och Elnät. Vi har en forskningsavdelning som arbetar med forskning och innovationer kring metall-, betong- och grundkonstruktioner, vilket gör våra byggnader kvalitativa, säkra och bättre optimerade.

Kunden får en enhetlig garanti för projektering och byggarbeten. Under byggnationens gång behöver kunden inte betala för projekterarens misstag. Dessutom kan vårt företag erbjuda en genomgång av tidigare utförd projektering med avseende på arkitektur, konstruktionstekniska lösningar samt nätverk. Våra byggingenjörer är dessutom särskilt bra på att ta fram lösningar för komplicerade geologiska förhållanden och icke bärkraftig mark.

Sedan flera år tillbaka använder PICHE sig av EUROCODE-standarder, vilket gör byggnaderna vi projekterar ännu säkrare. EUROCODE består av 10 europeiska standarder. Beräkningarna utförs alltså enhetligt och detta gör ökad säkerhet. Genom att använda EUROCODE ökar i genomsnitt säkerhetsreserven för snölast med 15%, vilket är en viktig faktor på våra breddgrader, dessutom ger detta en 25% större reserv avseende vindlaster jämfört med kraven i lettisk bygglagstiftning.

EUROCODE:s säkerhetskoncept omfattar:

 • Prövning av råvaror i enlighet med strikta EN-normer
 • Prövning och kvalitetskontroll av färdiga konstruktioner
 • Högre säkerhetsfaktorer för material
 • Större säkerhetsmarginal avseende olika laster
 • ​Höga kvalitetskrav på montage av stålkonstruktioner