Piche innovation

PICHE är ett innovativt företag som inte är redo att luta sig tillbaka på sina redan uppnådda resultat. Innovation är en process – en process som förs framåt av inga andra än våra medarbetare. Därför kan vi med gott mod säga att den största innovationen är de personer som jobbar i vårt team. Vårt kollektiv består av högt kvalificerade proffs som är konkurrenskraftiga inom olika specialområden. Vi anser nämligen att olika människor med olika utbildning, erfarenhet och livsåskådning är det som behövs för att skapa nya och konkurrenskraftiga teknologier samt innovativa lösningar på de mest olika problemen. Företagsamhet, målmedvetenhet och ett nära samarbete mellan personal inom informationsteknologi och arkitektur, liksom en professionell ledning, har låtit oss uppnå nya höjder av kvalitet inom arkitektur, bland annat genom att använda de möjligheter som tredimensionalitet ger oss.

Vi använder oss av 3D-möjligheter inom arkitektur, vilket låter oss projektera snabbare och garantera att våra utförda arbeten håller högsta kvalitet. Denna teknologiska lösning gör att vi kan undvika projekteringsfel, minska tidsåtgången vid projektering samt låta flera arkitekter jobba med samma projekt och på så sätt fullända det. Detta i sin tur låter oss öka våra anställdas potential och ger oss möjlighet att uppnå ännu högre satta kvalitetsmål. Utformning av projektdokumentation, ritningar och tabeller går mycket snabbare då de mest tidskrävande processerna automatiseras. Programmets stora fördel är att det går att exakt bestämma den nödvändiga mängden byggmaterial. Vårt företag ser alltså till att ingen materialbrist eller inget överskott på material råder under byggnadsprocessen, och på så sätt sparar vi såväl tid som pengar. Byggnationen kan påbörjas snabbare tack vare den snabba projekteringen, vilket gör att kunden kan börja nyttja den nybyggda lokalen snabbare.

PICHE har specialiserat sig på snabbt uppförbara metallbyggnader. Tack vare arkitekternas precisa arbete, ingenjörernas professionalitet och användandet av metallkonstruktioner kan vi korta ner montagetiden med upp till 40 % jämfört med traditionella projekteringsmetoder och råvaror. Metall som råvara är ett väldigt konstruktivt material och det har en kort, exakt, rytmisk och koordinerbar montagetid som minskar tiden som krävs för att fullgöra arbetet. Byggnadsarbetena påverkas heller inte av årstid eller väderlek.

En av de huvudsakliga faktorerna som man måste ta hänsyn till om man vill kalla sitt företag för innovativt är att man har en forskningsavdelning. Fem anställda, 20 % av alla kontorsanställda, arbetar just med forskning. Dessa människor söker oavbrutet nya lösningar för att öka byggnadernas säkerhetsnivå och minska tidsåtgången för byggnadernas uppförande, utan att samtidigt öka kostnaderna. Tack vare dessa människors produktivitet kan vi erbjuda angenäma lösningar för våra kunder – till marknadens bästa priser!