Piches teknologier för hallar och metallkonstruktioner

När man utvecklar ett företag eller ett jordbruk behöver man större lokaler, modernare utrustning eller bekvämare lager. Då aktualiseras frågan – hur ska man bygga en hall och vad kostar det? Företaget ”Piche” erbjuder genomförande av olika byggprojekt för att främja kundens utveckling.

Samarbetet med ”Piche” börjar i den stund då man fått iden att man vill bygga, för just i det stadiet är det möjligt att finna de bästa lösningarna för kundens projekt. ”Piche”s byggnadssystem utnyttjas vid bygge av affärshallar, lagerhallar, stallar, hangar, bulklasthallar, sporthallar och bygge av andra byggnader för industri och kommersiella behov. Man erbjuder oisolerade och isolerade hallar. De bärande konstruktionerna skapas i överensstämmelse med Europeiska unionens direktiv för projekteringsstandard samt de gällande tekniska kraven i det konkreta landet där projektet genomförs. ”Piche” erbjuder olika typer av stommar från stommar för ett odelat utrymme med ensidigt och tvåsidigt takfall till stommar med centralt stöd som möjliggör skapande av enskilda utrymmen. Stommar med motsvarande belastningsberäkningar reses med bestämda intervallsteg på 5 till 15 meter. Byggnadens längd och bredd är obegränsad.

Förhållandet att byggnadstempot ökar i företaget UPA Piche gör att man skapar nya teknologier och material, vilka betydligt förkortar arbetstiden och samtidigt tryggar kvaliteten på byggobjekten. Piche specialiserar sig på snabbt byggda byggnader, vilka under den senaste tiden blir allt populärare. De skapas av en stark stomme och lätta avgränsande konstruktioner.

En sådan lösning gör det möjligt att snabbt bygga byggnader med olika komplicerade planritningar och konfiguration. Byggsättet med stommar till skillnad från byggnader med traditionella material (armerad betong, tegel) gör det möjligt för kunden att spara upp till 40 % de medel som anslås för byggnation. Därmed säkerställer man snabb och billig byggnation av hallar med bibehållen hög kvalitet. I de fall då byggnadens konstruktion är arkitektoniskt komplicerad ökar inte tiden för dess fullföljande. Med andra bärande konstruktioner skulle denna process vara mera arbetskrävande. Detta byggnadssätt är också det snabbaste, bara på några veckor kan man montera upp en byggnad även med invecklad konfiguration. Jämfört med traditionella byggnadsmaterial är metall ett mycket konstruktivt material, det har en kort, precis, rytmisk monteringstid som går att koordinera. Kvaliteten på den service ”Piche” erbjuder påverkas vare sig av årstider, projektens svårighetsgrad eller några andra faktorer.

Det största fördelen med den produktion som erbjuds är brandsäkerheten. Det är en mycket viktig försäkringsfaktor för en byggnad. Konstruktionerna med metallstomme är brandsäkra och påverkas inte av temperatur och fuktighetsväxlingar. Tillverkningen av metallkonstruktioner har utvecklats snabbt i våra dagar. Teknologierna har löst metallens största problem rosten, därför använder ”Piches” samarbetspartners två slags förzinkningsteknologier för att skydda metallen mot korrosion – varmförzinkning och sprutförzinkning. I våra dagar har en mängd skyddsmaterial skapats som fullständigt undanröjer korrosion. Det är viktigt att följa alla teknologiska krav. Arbeten som utförts i rätt följd förlänger konstruktionernas livstid och höjer byggnadens säkerhet.