Videoreferens – flera byggnader för behandling av grönsaker

Piche projekterade och byggde fyra byggnader med en sammanlagd yta på 6000 m2. Byggnaderna bestod av lagerlokaler, förvaringszoner och kontorsområden. Den sammanlagda tiden som projektet tog (inklusive markarbeten, grundläggning, montage, byggnation, inomhusarbeten med mera) var sex månader. Detta är Piche:s största projekt hittills och inom ramen för detta projekt medfinansierade Piche vissa delar, ibland upp till 100%. Kunden är mycket nöjd med det snabba slutförandet och tacksam för det finansiella stödet.

Läs mer: Tillverknings och lagerlokaler för bearbetning av betor.

Embedded thumbnail for Videoreferens – flera byggnader för behandling av grönsaker