Videoreferens – hall för förvaring av kål

SIA Piche genomförde projektering och byggnation av en 1436,12 kvadratmeter stor hall i metallkonstruktion. Kunden, SIA Dimdini, behövde ett uppvärmt lager för förvaring av grönsaker. Piche utförde alla arbeten och brukade en rad olika lösningar för att så långt som möjligt minska utgifterna. Kunden är nöjd med Piches arbetsorganisation och den snabba projekteringen.

Läs mer: Nybyggnad av tillverkningslokal, ny- och ombyggnad av lagerlokal.

Embedded thumbnail for Videoreferens – hall för förvaring av kål