Videoreferens – jordbrukshall

SIA Piche projekterade och byggde en 1140 m2 stor hall i Tervete. Denna ej uppvärmda halls grundfunktion är förvaring av maskiner, men under skördesäsongen förvaras även korn här. För att minska utgifterna projekterades byggnaden som ett enda stort block, där metallkonstruktionerna samverkar med betongplattorna för att klara av den ökade lasten från kornförvaringen. På så sätt minskades materialåtgången och utgifterna. Vårt positiva samarbete möjliggjorde ytterligare kostnadsminskningar.

Läs mer: Förvaringslokal för jordbruk - kornlager.

Embedded thumbnail for Videoreferens – jordbrukshall