Videoreferens – Lagerlokal för jordbruk

Beställaren av denna hall är ett av regionens största jordbruk, som ägnar sig åt odling av spannmål. Enligt beställarens önskemål uppfördes en lagerlokal för spannmål och mineralgödsel.

Byggnationen av denna lagerlokal blev startskottet för sannerligen bra relationer mellan PICHE och beställaren. Grunden för detta var att alla arbeten utfördes i enlighet med den ursprungliga överenskommelsen avseende allt – från lösningar till kostnader och tider. PICHE har fått ännu en till fullo nöjd kund och kan lägga ett precist, kvalitativt och snabbt genomfört projekt bakom sig – denna lagerlokal för lantbruk.

Läs mer: Lagerlokal för jordbruk. I företagets Piche sortiment finns flera utvecklade standard hangarprojekt, som skiljer sig när det gäller byggnads storlek och avsedd användning. 

Embedded thumbnail for Videoreferens – Lagerlokal för jordbruk