Videoreferens – ombyggnad av lager- och tillverkningslokal

Piche har ett långvarigt samarbete med PortMagnat. I denna video syns en ouppvärmd hall där arbetena utfördes i två omgångar. Den sammanlagda ytan för båda hallar är 4400 m2. I videons andra del ser man den uppvärmda tillverkningslokalen. För att minska utgifterna för detta projekt använde vi en speciell lösning för grundläggningen.

Läs mer:
Lager för torrlast - rekonstruktion​
Byggnad för pelletstillverkning

Embedded thumbnail for Videoreferens – ombyggnad av lager- och tillverkningslokal