Piche är det ledande företaget inom industriell projektering och byggnation och kan utföra följande arbeten utan att anlita underentreprenörer:

VI PROJEKTERAR OCH BYGGER

 • Hallar
 • Lager
 • Lager för torrlast
 • Fabriker
 • Frysrum
 • Idrottsarenor
 • Lador
 • Affärer och andra handelslokaler
 • och övriga byggnader med metallkonstruktioner

PICHE:S SPECIALISTER ARBETAR I 3D-MILJÖ

 • Arkitektonisk projektering
 • Byggprojektering
 • Certifierad projektering av vatten och avloppsnät
 • Certifierad projektering av gasnät

VI BYGGER SJÄLVA

 • Markarbeten
 • Monteringsarbeten (konstruktioner, fasader, tak)
 • Betongarbeten (Piche har 15 anställda betongarbetare)
 • Utbyggnad av vatten- och avloppsnät
 • Utbyggnad av gasnät
 • Utbyggnad av el- och telenät samt åskskydd