Biltvätt

Typ av hall: 
Värmeisolerad
Yta: 
400 m2
Läge: 
Liepaja, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Beställaren ämnade använda hallen för tvätt av lastbilar och andra tyngre fordon. Hallen är uppdelad i en tvättzon, en vilozon för anställda och en zon för utrustningen. 

Arbetet inleddes med projektering – vi tog fram en hall i metallkonstruktion i enlighet med beställarens önskemål. Utifrån dennes definierade funktionskrav planerade PICHE höjd, laster, metallkonstruktionen och andra viktiga områden. Efter att projektet tagits fram samordnades det först och beställaren och sedan med ansvariga statliga myndigheter, därefter erhölls bygglov och byggarbetena tog vid. 

Vi utförde grundläggningsarbeten, monterade metallkonstruktionen, väggar och tak i sandwichpaneler, monterade in fönster och portar i ytterväggarna, liksom lade golv i enlighet med utförda lastberäkningar. Efter att arbetena hade slutförts rengjordes hallen och överlämnades till beställaren, som godkände arbetena och idrifttog anläggningen. 

Beställaren och företagets anställda är nöjda med att kunna utföra detta arbete – tvätt av tyngre fordon – på ett nytt sätt och även på vintern, i en varm biltvätt, något som också förbättrar såväl arbetsförhållanden som produktiviteten. 

En del av de genomförda projekten kan man se i en speciellt för detta skapadhallkatalog.

Biltvätt värmeisolerad hall
Biltvätt stålkonstruktion bygge
biltvätt stålstomme maskinhall
Biltvätt byggnader av metallkonstruktioner
Biltvätt stålhall stålbyggnad