Bilverkstad

Typ av hall: 
Värmeisolerad
Yta: 
966 m2
Läge: 
Ozolnieku kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Detta projekt – en bilverkstad - var en upphandling som PICHE vann, då vi kunde erbjuda den bästa lösningen till önskat pris. 

Innan vi började bygga hallen togs en samlad 3D-modell fram i enlighet med användandet av BIM (Building Information Modeling) för projektering och byggnation. Inom ramen för projekteringen utförde vi även en upprepad kontroll av planlösningen och byggnadslösningarna, samt gjorde korrigeringar i enlighet med beställarens önskemål. 

Byggarbetena utfördes i enlighet med det tecknade avtalet om generalentreprenad. Vi byggde hallen från noll, uppförde metallkonstruktioner och ytterväggar av sandwichpaneler, lade taket och golv med mera. Inuti hallen byggdes administrativa lokaler ut, dessutom gjordes en uppdelning i zoner beroende på de olika användningsområdena. Parallellt byggdes även inre och yttre el- och vvs-nät, samt tillfartsvägar, ut. 

Även om vi under byggnationens gång stötte på komplicerade frågor på grund av hallens relativt komplicerade planlösning avslutade vi projektet och numera är anläggningen i aktiv drift.

Bilverkstad hallkonstruktioner
Bilverkstad projektering av hallar
Bilverkstad stålbyggen hallprojekt
Bilverkstad industrihall
Bilverkstad värmeisolerad hall
Bilverkstad byggnation av stålhallar
Bilverkstad 3d projektering