Byggnad för förbehandling av bär

Typ av hall: 
Värmeisolerad
Yta: 
1700 m2
Läge: 
Livberzes socken, Jelgavas kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Byggnadens används till förbehandling av bär efter att de plockats, samt efterföljande förpackning och förvaring innan vidare transport till köparna. Inom ramen för detta projekt byggdes en hall, yttre och inre ledningsnät, tillfartsvägar och platser. Alla arbeten utfördes i enlighet med avtalet om generalentreprenad. 

Innan byggnadsarbetena påbörjades togs en 3D-modell fram, som omfattade såväl metallkonstruktionerna som yttre arkitektur, innerväggar och planlösning. På så sätt genomförde PICHE redan från början en exakt BIM-modell (Building Information Modeling), vilket gjorde att byggnadsprocessen var ytterst effektiv från första början, särskilt med avseende på materialbeställning och kontroll av olika processer. BIM-systemet spelade en stor roll i utbyggnaden av frysarna. Eftersom varje frys planerades med individuella temperaturinställningar fästes särskilt stor vikt på utbyggnaden av viktiga knytpunkter och på att undvika köldbryggor.

Hallens inneryta delades upp i lager, förpackningszon, kylrum och en administrativ zon med plats för kontor, vilorum, omklädningsrum, matsal med mera. Detta projekt var fullt av nya utmaningar och krävde såväl ett innovativt tillvägagångssätt som snabbt och effektivt handlande. Byggnaden ligger  inom Kaigukärret och hallen uppfördes på mosstorv, vilket t.ex. försvårade tillfarten för byggteknik med mera. Under byggnationen fäste PICHE stor vikt på att säkerställa att olika delar av byggnaden har olika temperaturer. Då byggnaden bestod även av kylrum delades den upp i flera temperaturzoner, vilket i sin tur medförde en väldigt detaljerad planering av olika viktiga centraler samt olika processer vid drift av anläggningen. Därtill tog vi fram en väldigt innovativ lösning för tillfartsvägarna. Vi återanvände marken som vi förstärkte kemiskt, vilket lät oss anlägga asfalt trots väldigt komplicerade markförhållanden. Detta förbättrade helhetsintrycket samt innebar en besparing för beställaren. 

Projektet var en utmaning för PICHE:s ingenjörer på grund av de komplicerade markförhållandena. Våra ingenjörer klarade även denna utmaning galant, varför vi på PICHE numera med gott mod kan säga att vi klarar av att bygga en hall – även mitt i ett kärr!

En del av de genomförda projekten kan man se i en speciellt för detta skapadhallkatalog.

industribyggnad värmeisolerad hall
bygge av metallhallar
projektering av metallhall
stålstomme maskinhall
industrilokaler bygge
stålkonstruktion bygge
Embedded thumbnail for Byggnad för förbehandling av bär