Byggnad för pelletstillverkning

Typ av hall: 
Värmeisolerad
Yta: 
2400 m2
Läge: 
Vecmilgravis, Riga, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Denna tillverkningslokal är ett av flera projekt som vi utfört åt denna beställare. Inom ramen för detta projekt genomförde vi projektering och byggnation av en hall för pelletstillverkning i ett hamnområde.

PICHE utförde all nödvändig projektering i enlighet med beställarens önskemål, vilket innefattade konstruktiva och genomtänkta lösningar såväl med avseende på byggnadens användningsområden som på byggkostnaderna. På grund av byggnadens läge inom ett hamnområde behövde vi ta hänsyn till vindens påverkan på den ca 10 meter höga sidoväggen, liksom påverkan på övriga konstruktioner ovan mark samt husgrunden.  

Trots hallens stora yta, där metallkonstruktionernas längd var ca 40 meter och sidoväggens höjd ca 10 meter, uppförde PICHE byggnadens metallkonstruktioner på kort tid. Detta möjliggjordes av att vi återigen drog nytta BIM-systemets (Building Information Modeling) fördelar för att göra byggprocessen kvalitativ och snabb. 

Samarbetet gjorde denna återkommande kund nöjd, då hallen uppfördes inom i det ursprungliga avtalet bestämda tidsramar.

Se våra kundreferenser i videoformat.

industribyggnad stålstommar
produktionshallar stålhallar
värmeisolerande hallar
industrihall industrilokaler bygge
byggnation av stålhallar
Embedded thumbnail for Byggnad för pelletstillverkning