Förvaring av jordbruksmaskiner

Typ av hall: 
Inte värmeisolerad
Yta: 
360 m2
Läge: 
Silajanu socken, Riebinu kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Detta projekt gick ut på att projektera och uppföra en hall för förvaring av maskiner, från idé till idrifttagande. 

Under projekteringsfasen tog vi fram ett projekt för metallkonstruktionen. Man bestämde de bästa färgtonerna för den korrugerade kopparplåten som användes för ytterväggarna, dess specifikation, golvets last och övriga krav vrån beställaren. Utifrån detta tog PICHE fram ett färdigt projekt som samordnades med beställaren, som även hade möjlighet att beskåda 3D-modeller för att bättre förstå hur lösningarna är utförda. 

Efter att projektet och modellen samordnats med beställaren utfördes byggarbetena. Grunden lades, metallkonstruktionen monterades, plåten lades, golv lades i enlighet med lastberäkningar med mera. 

I nuläget använder beställaren denna hall för att förvara jordbruksmaskiner. Inomhusförvaringen förlänger deras livslängd, vilket säkerställer att beställarens jordbruk kommer att växa även framöver.

Liknande denna typ av projekt: Lager för jordbruk - förvaring av jordbruksmaskiner. I företagets Piche sortiment finns flera utvecklade standard hangarprojekt, som skiljer sig när det gäller byggnads storlek och avsedd användning.

lantbruksbyggnader
lagerbyggnader stålhall
jordbrukshall stålbyggen
metallkonstruktioner
stålkonstruktioner stålhallar