Förvaring av maskiner

Typ av hall: 
Inte värmeisolerad
Yta: 
288 m2
Läge: 
Laidu socken, Kuldigas kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Projektet innebar projektering och byggnation av en hall för förvaring och maskiner. Vi åtog oss att genomföra detta projekt från idé till idrifttagen anläggning.

Från början togs ett byggprojekt fram i enlighet med beställarens krav och byggnadens användningsområde. Detta omfattade arkitektoniska och konstruktiva lösningar, inklusive metallkonstruktionen. Metallkonstruktionens mått och höjd beräknades utifrån byggnadens tilltänkta användningsområde. Golvkonstruktionen projekterades utifrån detta samt utifrån lastberäkningarna. För att säkerställa bra ljusförhållanden i hallen utfördes innerväggarna i längdled i genomskinlig polykarbonat. 

PICHE utförde alla nödvändiga arbeten, från markarbeten till grundläggning, montage av metallkonstruktionen, väggar och tak, liksom utbyggnad av golv och portar.

När arbetena var avslutade fick beställaren en färdig produkt – ett lager för förvaring av maskiner, klart att användas.

I företagets Piche sortiment finns flera utvecklade standard hangarprojekt, som skiljer sig när det gäller byggnads storlek och avsedd användning.

jordbrukshall
stålkonstruktion bygge
bygga lagerlokaler
förrådshallar stålhall