Förvaringslokal för jordbruk - kornlager

Typ av hall: 
Inte värmeisolerad
Yta: 
1140 m2
Läge: 
Tervetes socken, Tervetes kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Beställaren är ett jordbrukskooperativ och inom ramen för en upphandling anförtroddes PICHE uppförandet av ett lager för lagring av korn, liksom för förvaring av maskiner då korn ej lagras. Detta projekt förutsatte alltså två olika funktioner i samma lokal.

Genomförandet inleddes med framtagandet av en 3D-modell. Under projekteringens gång kontrollerades metallkonstruktionernas och de övriga konstruktionernas inbördes samhörighet, och ett detaljprojekt av metallkonstruktionerna togs fram. Samtidigt fästes vikt på lösningarna för husgrunden, vilket gjorde att vi kunde erbjuda beställaren en förbättrad variant som ökade konstruktionens bärkraft på svag grund samt ökade byggnadens livslängd.

Vi utförde omfattande markarbeten för att förstärka den svaga husgrunden och förbereda för grundläggning. Därefter skapades husgrunden i armerad betong i enlighet med PICHE:s erbjudna lösning, vilken tog hänsyn till beställarens krav på korn- och maskinlaster, liksom lasterna från metallkonstruktionerna ovan jord. Därefter byggde PICHE stödväggar i betong på en höjd av 2 meter, längs med hela hallen. Metallkonstruktionerna täcktes därefter med korrugerad kopparplåt.

Trots de komplicerade markförhållandena uppfördes hallen oerhört fort, vilket också förbättrade kvaliteten, speciellt avseende grundläggningen. Under genomförandet av detta projekt tog ett synnerligen framgångsrikt samarbete vid, då båda parterna redan från första början var ute efter samma sak – en kvalitativt uppförd hall som tjänar som en lagerlokal för jordbruk. 

Liknande denna typ av projekt: Lagerlokal för jordbruk.
 

jordbrukshall lagerbyggnad
lagerhall för bulklast
spannmålshall bygge av metallhallar
hallar och lagerlokaler
konstruktioner av lagerhallar
lantbruksbyggnader stålstommar
Embedded thumbnail for Förvaringslokal för jordbruk - kornlager