Hall för förvaring av spannmål och jordbruksmaskiner

Typ av hall: 
Inte värmeisolerad
Yta: 
1050 m2
Läge: 
Jaunberzes socken, Dobeles kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Detta projekt krävde att vi uppförde en hall som fyllde två funktioner – dels som lagerlokal, dels som förvaringslokal för maskiner. En lokal av denna typ låter beställaren förvara korn under skördetiden och maskiner under övrig tid. 

Genomförandet påbörjades med projektering av metallkonstruktionerna samt framtagandet av en arkitekturmodell samt en enhetlig modell i 3D-miljö. Under projekteringens gång planerades även byggnadens planlösning, som delades upp i tre zoner. Den största zonen planerades användas som kornlager, med 2 meter höga stödväggar i betong längs med hela hallen. Den andra zonen var ett uppvärmt lager som även kunde användas för reparation av maskiner. Den tredje zonen var ämnad som en öppen lagerlokal.

Som brukligt är påbörjades arbetena med markarbeten och utbyggnad av husgrunden. Därefter monterades metallkonstruktionerna, som täcktes med korrugerad kopparplåt i den ouppvärmda delen och sandwichpaneler i den uppvärmda. Innan plåten installerades i den ouppvärmda delen uppförde PICHE stödväggar i betong. De allmänna byggarbetena avslutades med läggning av golv i enlighet med tidigare utförda lastberäkningar. Vi installerade även fönster och portar, utförde anslutningar samt inre nätverk, liksom anlade ett kullerstenstorg utanför hallen.

Under byggnaden av denna lagerlokal använde PICHE så långt som möjligt sammanfogbara konstruktioner, vilket gjorde att arbetena kunde utföras snabbare och att kostnaderna minskades.

Liknande denna typ av projekt: Lager för jordbruk - förvaring av jordbruksmaskiner. Se våra kundreferenser i videoformat.
 

lantbruksbyggnader
stålbyggnader
projektering av hallar
konstruktioner av lagerhallar
jordbrukshall
projektering av metallkonstruktioner
stålkonstruktion bygge