Köpcentrum

Typ av hall: 
Värmeisolerad
Yta: 
2400 m2
Läge: 
Finland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Inom ramen för detta projekt uppfördes ett köpcentrum, vars innerytor delades upp i handelsytor, lager och kontor. Projekterings- och byggarbetena utfördes i enlighet med finländsk lagstiftning, vilket var en extra utmaning för oss på PICHE.  

Under planerings- och projekteringsfasen låg fokus på att rationellt använda innerutrymmena. PICHE:s erfarenhet av arbete i 3D-miljö gjorde det möjligt att beräkna metallkonstruktionernas påverkan på planlösningen, liksom att visa en simulation av planlösningen för beställaren. Byggnaden projekterades med betydligt högre krav på energieffektivitet än brukligt i Lettland på grund av de finska lagstiftningskraven. 

Arbetat med detta projekt utfördes med BIM-systemet (Building Information Modeling), som möjliggör en effektivare planering av byggarbeten. Innan avresa från Lettland kunde PICHE kontrollera metallkonstruktionernas och de arkitektoniska lösningarnas lämplighet, något som också var ett måste med tanke på avståndet till byggobjektet. På detta sätt kunde vi också planera leveranserna av byggmaterial enligt förbestämda planer, något som lät oss utföra arbetet på avtalad tid. 

Detta är PICHE:s första projekt i Finland och det bevisade för alla PICHE:s anställda att genom att använda de nyaste teknologierna och exakt planering kan man genomföra projekt kvalitativt och snabbt även på jämförelsevis långa avstånd från Lettland.

En del av de genomförda projekten kan man se i en speciellt för detta skapadhallkatalog. Se våra kundreferenser i videoformat.

Köpcentrum värmeisolerad hall
stålkonstruktion bygge hallkonstruktioner
3d projektering Köpcentrum metallhallar
stålstommar lagerhall lagerbyggnad
bygge av metallhallar hallprojekt
montering av stålkonstruktion stålhall
3d projektering Köpcentrum lagerhall
Embedded thumbnail for Köpcentrum