Lager för jordbruk - förvaring av jordbruksmaskiner

Typ av hall: 
Inte värmeisolerad
Yta: 
660 m2
Läge: 
Codes socken, Bauskas kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Inom ramen för detta projekt uppfördes ett lager för jordbruk, som delvis planerades att användas för förvaring av jordbruksmaskiner.

Innan arbetena påbörjades togs en detaljerad 3D-modell av byggnaden fram. Modellen förenade såväl metallkonstruktionerna, som yttre arkitektur, liksom kontrollerade att lösningarna passade ihop med varandra. Detta i sin tur förenklar de fortsätta byggarbetena. Projektet bestod av metallkonstruktioner beklädda med korrugerad kopparplåt för tak och väggar. Golvet utfördes i armerad betong i enlighet med utförda lastberäkningar, vilka säkerställer en lång livslängd.

Vi utförde alla arbeten: grundläggning, montage av metallkonstruktioner, väggar, tak, stolpar, golv med mera. PICHE fäste särskild uppmärksamhet på de bredvidliggande bunkrarna för förvaring av korn, och tack vare vår utmärkta precision i såväl projektering och montage klarade vi av uppgiften galant. 

I enlighet med den ursprungliga överenskommelsen mottog beställaren en färdig slutprodukt – ett lager för förvaring av jordbruksmaskiner – som kunde tas i drift omedelbart.

Liknande denna typ av projekt: Hall för förvaring av spannmål och jordbruksmaskiner.
 

jordbrukshall lagerhall för bulklast
stålkonstruktion bygge
verkstadshallar produktionshallar
stålkonstruktioner lagerhall för bulklast
stålkonstruktioner jordbrukshall
konstruktioner av lagerhallar
hallar och lagerlokaler