Lager för jordbruk - kornlager

Typ av hall: 
Inte värmeisolerad
Yta: 
1625 m2
Läge: 
Gaiku socken, Brocenu kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Detta projekt, som upphandlades, innebar uppförandet av ett lager för jordbruk – ett kornlager med en ungefärlig kapacitet på 8300 m3.

Projektet påbörjades genom att ta fram en samlad 3D-modell över hallen. Under projekteringens gång bestämdes hur metallkonstruktionerna skulle sammanfogas med avgränsade konstruktioner, liksom hur olika knutpunkter, stödväggar med mera skulle utföras. Även arbetsritningar togs fram.

I enlighet med avtalet om generalentreprenad utförde vi alla arbeten vid uppförandet av denna lagerlokal. Först utfördes markarbeten samt grundläggning för både den bärande metallkonstruktionen som för hallens stödväggar. Därefter levererades metallkonstruktionen och montage påbörjades, liksom takläggning med korrugerad kopparplåt. Fortsättningsvis byggdes 4m höga stödväggar av ihåliga betongblock runt hela hallen. De konstruktiva lösningarna anpassades efter funktionskrav rörande laster. Slutligen uppfördes ytterväggar i korrugerad kopparplåt, liksom golvläggningsarbeten i enlighet med tidigare utförda lastberäkningar. 

Projektet slutfördes i enlighet med det ursprungliga avtalet och beställarens krav. Beställaren mottog en färdig produkt – ett lager för jordbruksändamål – och kunde omedelbart använda det för dess syfte, att förvara korn. 

Liknande denna typ av projekt: Förvaringslokal för jordbruk - kornlager. I företagets Piche sortiment finns flera utvecklade standard hangarprojekt, som skiljer sig när det gäller byggnads storlek och avsedd användning.
 

metallhallar maskinhall lagerhall
verkstadshallar Lager för jordbruk
Lager för jordbruk lagerhall
projektering av hallar hallprojekt
konstruktioner av lagerhallar
projektering av metallkonstruktioner