Lager för jordbruk - kornlager

Typ av hall: 
Inte värmeisolerad
Yta: 
1485 m2
Läge: 
Tadaiku socken, Durbes kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Inom ramen för detta projekt uppfördes ett lager för jordbruk, bestående av en hall utförd i metallkonstruktion och täckt av korrugerad kopparplåt, med stödväggar uppförda längs perimetern. 

Först tog vi fram en modell på hur byggnaden skulle se ut. Därefter togs ritningar fram och vi testade de planerade byggnadslösningarna samt kontrollerade ifall de motsvarade uthållighetskraven. Vi tog även fram detaljerade materialspecifikationer, leveransplaner samt utförde en noggrann planering av utförbara arbeten. 

Efter att förberedelserna slutfördes påbörjades byggnationen av denna lagerlokal. Som vanligt utfördes inledningsvis markarbeten och grundläggning. Med hänsyn till projektets konstruktiva lösningar och markförhållandena, liksom att metallkonstruktionen skulle uppföras med stödväggar, beslutades att lägga grunden i form av armerad betongplatta. Betongplattan utfördes med alla nödvändiga utgångar för att byggas ihop med stöddväggar och övriga konstruktiva lösningar. Efter grundläggningen uppfördes stödväggar av håliga och sedan igenfyllda betongblock med en höjd av 4m. Ovanför dessa väggar monterades metallkonstruktionen, som sedan bekläddes med korrugerad kopparplåt. Slutligen lades golv enligt tidigare utförda lastberäkningar. 

Trots komplicerade markförhållanden slutförde vi projektet på avtalad tid.

Liknande denna typ av projekt: Lager för jordbruk - kornlager. I företagets Piche sortiment finns flera utvecklade standard hangarprojekt, som skiljer sig när det gäller byggnads storlek och avsedd användning.
 

Lager för jordbruk lagerhall
verkstadshallar lagerhallar
hallprojekt hallkonstruktioner lagerhall
lagerhall för bulklast jordbrukshall
projektering av metallkonstruktioner
konstruktioner av lagerhallar