Lager och kontorsbyggnad

Typ av hall: 
Värmeisolerad
Yta: 
2500 m2
Läge: 
Mārupe, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Detta är en 100% PICHE utvecklat projekt. I en small och svår jordlotten var byggt ett hangar för kontor och lager behov med tillgång till lastbils lastning.

I projektets början beslutades det att bygga en lagerbyggnad, dessutom att ha plats för kontorslokaler och lagerhantering. Lot rektangulära form underlättade byggnadens effektiv distribution, men byggkrav och byggnadens bakslags kraven för anslutning till vägar, etc., tvingade att göra planer smartare och mer detaljerade. I den inledande planeringen av tomten lagrings skjuls byggnaden var korrekt placerad i den med hänsyn till den huvudsakliga användningen och fasadens positionen, samt med hänsyn till tillfartsvägen och plats användningen (väg svarvning, etc.). Vid slutförandet av denna fas och utvärderande av kostnaden för projektet, beslutades det att ligga kvar på just denna hangar och den övergripande markanvändningsplanen . Den lanserades i konstruktion, som redan ägt rum maksimall snabbt , eftersom det utvecklades för exakta utformningens uppgiften.

För att förbättra lager utnyttjandet, liksom accelerera konstruktions tiden  , beslutades det att byggnadens grund och golvplattans konstruktion ska byggas i plåts ormen. Denna typ av plattan har länge studerats och testats på PICHE egen forskningsavdelning, samt genomförts i andra PICHE projekt som har visat de uppenbara fördelarna med lösningen. Plattors lösningförutsåg att vi inte bör skapa lederna i golvet, som i synnerhet lagerbyggnader, skadar lastbilshjulen. Dessutom, med tiden lederna  faller inte sönder, och skapar inte allt mer påtagliga defekt i golv. Även denna lösning för grunden och bjälklag gör det ännu snabbare att bygga och den har längre livstids. Således, byggprocessen av noll cykeln (markarbeten, grunder, golv) med hjälp av ovanstående lösning gick mycket snabbt, vilket gör det maximalt möjligt att sätta fart på montering av metallkonstruktioner. Efter metallkonstruktioner sammansättningen utförs konstruktion av klimatskalet och eftersom golvet var redan klar så snabbt som möjligt också lanseras byggandet av inre arbeten i kontor område.

Parallellt med byggandet av lagerbyggnader pågick också externa tekniska nätverks konstruktion och områdens stenläggning, förbättring.

Sammantaget har detta projekt visat vikten av den ursprungliga planeringen. Denna första planeringsbeslut som fattas avspeglas i både användningen av byggnaden och den totala projektkostnaden , men naturligtvis, på en tomts på effektiv användning. Efter slutförandet av detta projekt har vi samlat en ytterligare ovärderlig erfarenhet och kunskap som säkerligen vi kommer att kunna och är redo att erbjuda sina kunder, för att projekt ska planeras och genomföras mer effektivt och intelligent.

En del av de genomförda projekten kan man se i en speciellt för detta skapadhallkatalog. Se våra kundreferenser i videoformat.

 

Lager och kontorsbyggnad
projektering av metallkonstruktioner
stålkonstruktion bygge
industrilokaler bygge
montering av stålkonstruktion
lagerbyggnader
projektkostnader för hall
projektering av metallhall