Lager och omvård av skidutrustning

Typ av hall: 
Värmeisolerad
Yta: 
1350 m2
Läge: 
Åre, Sverige
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Detta projekt utfördes i en av Skandinaviens största skidorter, Åre. Hallen används för att förvara och omvårda skidutrustning. Inom ramen för detta projekt uppförde vi en värmeisolerad hall med metallkonstruktion.

Först utfördes projektering i enlighet med beställarens önskemål om planlösning och olika krav på olika delar av byggnaden, takhöjd, laster och golv, liksom krav på värmeisolering för de ytterväggar och tak. Vi samordnade projektet på distans – tack vare den teknologiska utvecklingen inom IT kunde vi kontinuerligt översända uppdaterade projekt och uppvisa en 3D-modell för beställaren, trots att vi befann oss på stort avstånd från varandra.

Direkt efter avslutad projektering påbörjades byggarbetena. Eftersom objektet ligger på långt avstånd från PICHE:s kontor utförde vi ytterst noggrann planering av arbetena, även genom BIM-systemet (Building Information Modeling). På så sätt kunde vi exakt bestämma leveranserna av material och arbetsföljden, liksom i förväg kontrollera metallkonstruktionen och den övriga hallens samhörighet.

Även om snöfallet försvårade arbetena uppförde PICHE denna lokal i tid, helt i enlighet med den ursprungliga överenskommelsen med beställaren.

En del av de genomförda projekten kan man se i en speciellt för detta skapadhallkatalog. Se våra kundreferenser i videoformat.

stålhall värmeisolerad hall
projektering av metallhall
byggnation av stålhallar
stålstomme maskinhall
stålkonstruktion bygge
stålkonstruktioner projektering av metallhall
3d projektering hallar lagerlokaler