Lager för torrlast

Typ av hall: 
Inte värmeisolerad
Yta: 
5000 m2
Läge: 
Riga, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Beställaren är ett hamnföretag som behövde ett extra lager för torrlast i samband med ökande lastvolymer.

Inom ramen för detta projekt utförde PICHE full projektering, liksom byggnadsarbeten. Projekteringen gjordes utefter beställarens information om hallens planlösning och metallkonstruktionernas funktionskrav, liksom lastberäkningar utifrån hallens användningsområde. Under arbetets gång togs en gemensam BIM-modell (Building Information Modeling) fram. 

Hallens ganska stora höjd och bredd (40 m) lät PICHE ännu en gång bevisa sina förmågor i att säkerställa lämpliga lösningar redan under projekteringen, liksom effektiva monteringsarbeten även vid så pass stora yttermått.

Det uppförda lagret för torrlast låter beställaren väsentligt öka lagerhållen materialvolym, vilket gör att företaget kan växa. Förhoppningsvis kommer tillväxten som denna lokal ger skapa behov av ytterligare lagerlokaler, då beställaren återigen kommer vända sig till PICHE.

En del av de genomförda projekten kan man se i en speciellt för detta skapadhallkatalog.

lagerhall för bulklast
lagerhall stålkonstruktioner
hallar och lagerlokaler lagerhallar
byggnation av stålhallar
stålkonstruktion bygge