Lager för torrlast - rekonstruktion

Typ av hall: 
Inte värmeisolerad
Yta: 
4200 m2
Läge: 
Riga, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Inom ramen för detta ombyggnadsprojekt byggde PICHE om en befintlig betonghall i ett hamnområde. PICHE utförde projektering samt byggarbeten i egenskap av generalentreprenör. 

Projekteringen för detta torrlastlager utförde PICHE i enlighet med beställarens krav. Vi beräknade laster och tog hänsyn till utrustningen som skulle placeras i hallen för att bestämma storleken på metallkonstruktionen, rumshöjden och andra faktorer som påverkar driften och byggkostnaderna. Metallkonstruktionen projekterades med hänsyn till befintliga betongkonstruktioner, som innan påbörjad projektering uppmättes i 3D-miljö. Denna noggranna uppmätning gav oss möjligheten att skapa en 3D-modell av såväl den befintliga byggnaden som de nya metallkonstruktionerna, ytterväggarna och taket. Samtidigt kunde vi projektera även de befintliga betongkonstruktionerna samt förstärka dem i enlighet med de laster som de kommer behöva klara av.

Montaget av metallkonstruktionerna utfördes samtidigt som utbyggnaden av betongkonstruktionerna, vilket snabbade upp arbetsgången. Efter att metallkonstruktionerna uppförts byggdes vägg och tak ut, liksom stolpar. Trots den ganska stora arbetsomfattningen utförde PICHE montaget av metallkonstruktionerna, väggarna och taket på blott tre veckor.

Trots att detta projekt innebar ombyggnad, där det vanligtvis är komplicerat att koppla ihop befintliga och nya konstruktioner kunde PICHE, med hjälp av BIM (Building Information Modeling) och vår stora erfarenhet, tillverka väldigt precisa metallkonstruktioner som gjorde det möjligt att snabbt montera dem.

Liknande denna typ av projekt: Lager för torrlast. Se våra kundreferenser i videoformat.

bygga lagerlokaler
industribyggnad lagerhall
konstruktioner av lagerhallar
lagerhall för bulklast
lagerbyggnad stålkonstruktion bygge
projektering av metallhall
Embedded thumbnail for Lager för torrlast - rekonstruktion