Lager för trämaterial

Typ av hall: 
Inte värmeisolerad
Yta: 
972 m2
Läge: 
Aluksne, Aluksnes kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Beställaren är en skogsbruksfirma med mer än 20 års erfarenhet. Beställaren överlämnade alla arbeten, från projektering till byggnation, i PICHE:s händer.

Direkt efter att avtalet undertecknats satte PICHE igång projekteringsarbetena. En hall av metallkonstruktioner projekterades i enlighet med beställarens uppgifter. Dessa uppgifter inkluderade bland annat hallens planerade användningsområde, material som skulle förvaras, förvaringsmetoder (förvaringshöjd, utrustning inne i hallen med mera) samt andra önskemål. Våra ingenjörer projekterade byggkonstruktionerna, grunden och metallkonstruktionerna i enlighet med de ökade kraven rörande snötålighet på grund av Aluksnes läge, samt genomförde en geologisk undersökning rörande markförhållandena. Samtidigt projekterades golvet i enlighet med lastberäkningar – golvet behövde tåla relativt stora laster på från det lagrade trämaterialet samt de tunga maskinerna som används för lastning och lossning. Hela projektet togs fram i 3D-miljö med en enhetlig BIM-modell, som gjorde att vi kunde försäkra oss om konstruktionernas lämplighet och om att de motsvarade beställarens önskemål.

Byggnationen påbörjades strax innan vintern vilket gjorde att första prioritet var betongarbeten, som kan påverkas av låga yttertemperaturer vintertid. Efter att husgrunden lagts uppfördes golvet, därefter montage av metallkonstruktioner och täckning med korrugerad kopparplåt, liksom installation av fönster och portar.

Projekteringen av detta lager för trämaterial påbörjades i oktober 2013 och redan innan julafton 2013 överlämnades anläggningen till beställaren – det tog alltså knappt tre månader för att såväl projektera som bygga. Både PICHE och beställaren är stolta över det utförda arbetet och samarbetet.

Liknande denna typ av projekt: Metallhall – sågverk.
 

lantbruksbyggnader
produktionshallar lagerhallar
industrilokaler bygge
hallkonstruktioner
projektering av metallhall