Lagerlokal för djurforder

Typ av hall: 
Inte värmeisolerad
Yta: 
900 m2
Läge: 
Ainazu socken, Salacgrivas kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Detta avtal innebar att PICHE uppförde en ouppvärmd lagerlokal för ett jordbruk. Beställaren ämnade använda denna hall för att förvara djurfoder.

Först utfördes en samlad modell för arkitekturen och metallkonstruktionerna. De konstruktiva lösningarna kontrollerades, arbetsritningar togs fram, liksom ett detaljerat projekt över metallkonstruktionerna, montagescheman med mera. 

Under byggnationen utförde vi ett komplett arbete i enlighet med avtalet om generalentreprenad. Vi uppförde hallen från grunden, utförde montage av metallkonstruktioner, fönster och portar liksom ett golv i armerad betong.

Projektet genomfördes i enlighet med den ursprungliga överenskommelsen och då arbetena avslutats erhöll beställaren en fullt fungerande lagerlokal.

Liknande denna typ av projekt: Lager för jordbruk - kornlager. I företagets Piche sortiment finns flera utvecklade standard hangarprojekt, som skiljer sig när det gäller byggnads storlek och avsedd användning.

konstruktioner av lagerhallar
lagerhall för bulklast
byggnation av stålhallar
bygga industrilokal