Lagerlokal för jordbruk

Typ av hall: 
Inte värmeisolerad
Yta: 
1200 m2
Läge: 
Zalves socken, Neretas kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Beställaren av denna hall är ett av regionens största jordbruk, som ägnar sig åt odling av spannmål. Enligt beställarens önskemål uppfördes en lagerlokal för spannmål och mineralgödsel.

Under byggnadsprocessen togs en samlad modell över arkitektoniska lösningar och byggkonstruktioner fram i 3D-miljö. Detta gjorde att vi redan innan byggarbetena påbörjades kunde försäkra oss om att de konstruktiva lösningarna och dess sammankoppling fungerar samt precist bestämma vilka metallkonstruktioner och delar som skulle levereras till bygget, liksom deras mått, specifikationer med mera. Tack vare detta precisa planeringsarbete och tack vare effektivt byggarbete kunde vi uppföra byggnaden på blott sex veckor. Under dessa sex veckor anlade vi även tillfartsvägar samt utförde områdesarbeten, elinstallationer, inre och yttre el- och vvs-nät med mera. Lagerlokalen planerades helt i enlighet med uppdragsgivarens behov, där det huvudsakliga behovet var lagring av spannmål. Längs med hallen uppfördes stödväggar i betong som kunde stå emot en konkret last spannmål i två meters höjd. Ett golv med förbättrade ythärdningsmetoder uppfördes för att klara av särskilda laster, som traktorer och spannmålssläp. Vid konstruktionen av taket utfördes särskilda fuktbegränsande åtgärder för att minska kondensatrisken. 

Byggnationen av denna lagerlokal blev startskottet för sannerligen bra relationer mellan PICHE och beställaren. Grunden för detta var att alla arbeten utfördes i enlighet med den ursprungliga överenskommelsen avseende allt – från lösningar till kostnader och tider. PICHE har fått ännu en till fullo nöjd kund och kan lägga ett precist, kvalitativt och snabbt genomfört projekt bakom sig – denna lagerlokal för lantbruk.

Liknande denna typ av projekt: Lager för jordbruk - kornlager. I företagets Piche sortiment finns flera utvecklade standard hangarprojekt, som skiljer sig när det gäller byggnads storlek och avsedd användning.
 

lagerhall för bulklast jordbrukshall
förrådshall industrilokaler bygge
lagerhall industribyggnad stålhall
jordbrukshall lagerhall för bulklast
lagerbyggnad stålhall
stålkonstruktion bygge
bygge av metallhallar
Embedded thumbnail for Lagerlokal för jordbruk