Metallhall – sågverk

Typ av hall: 
Värmeisolerad
Yta: 
1350 m2
Läge: 
Ugale, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation
På uppdrag av Sia LatlgMa utförde Piche projektering, konstruktion och montage av en värmeisolerad såghall.

Inom ramen för detta projekt hade Piche fullt ansvar för hela byggnadsprocessen, inklusive grundläggning, tillverkning och montage av metallkonstruktioner, montage av sandwichpaneler, grindar och fönster, liksom montage av tak med PVC-duk (tillverkarens garanti – 15 år).

Mindre problem uppstod på grund av alltför svag fjädring på grindarna, detta problem löstes dock inom ett par dagar. Byggarbetena avlöpte problemfritt och avslutades tidsenligt, inom den i förväg bestämda tidsramen.

En del av de genomförda projekten kan man se i en speciellt för detta skapadhallkatalog.

industrihall lagerlokaler
hallprojekt sandwichpaneler
värmeisolerande hallar
produktionsbyggnad
stålkonstruktion bygge
stålkonstruktioner