Nybyggnad av tillverkningslokal, ny- och ombyggnad av lagerlokal

Typ av hall: 
Värmeisolerad
Yta: 
2517 m2
Läge: 
Lizuma socken, Gulbenes kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Projektet bestod av 3 hallar – nybyggnad av en tillverkningslokal och lagerlokal, samt ombyggnad av en lagerlokal. Inom ramen för detta projekt genomförde vi såväl projektering som byggnation.

Innan vi påbörjade projekteringen utförde vi 3D-mätningar av byggnaderna, där vi även planerade in anslutningarna mellan nybyggena och den ombyggningsbara lokalen samt kontrollerade skicket på den befintliga betongkonstruktionen. Vi tog fram modeller i 3D-miljö, där metallkonstruktionerna kombinerades med arkitektoniska lösningar och exakta anslutningar till befintliga byggnader. Stor uppmärksamhet fästes på just platserna där byggnaderna sammanfogades i avsikt att så långt som möjligt minska värmebroar och få täta anslutningar. Denna del av projekteringen var ännu viktigare än vanligt eftersom lagerlokalerna skulle vara kylbara.

Alla arbeten utfördes i enlighet med det tecknade avtalet om generalentreprenad. Vi utförde markarbeten samt grundläggningsarbeten. Under dessa arbeten fäste vi stor vikt på de nya respektive gamla byggnadernas skick och sammanfogningar i enlighet med projektet och den framtagna BIM-modellen. Efter montaget av metallkonstruktionerna täcktes de med sandwichpaneler. Speciell uppmärksamhet fästes på panelernas fogar. Därefter fylldes kolonnerna och golvet lades i enlighet med tidigare utförda lastberäkningar för tillverknings- respektive lagerlokalerna.

Med tanke på hallarnas specifika användningsområde och anslutning till den befintliga byggnaden erbjöd PICHE väl genomtänkta lösningar till konkurrenskraftiga priser. PICHE är glada över det utförda arbetet och erfarenheterna vi fått och hoppas kunna hjälpa detta företag även i fortsatta projekt.

En del av de genomförda projekten kan man se i en speciellt för detta skapadhallkatalog. 

lagerhallar lagerbyggnad
stålkonstruktion bygge
bygge av metallhallar
lagerhall för bulklast
produktionshallar stålhallar
montering av stålkonstruktion
byggnation av stålhallar
Embedded thumbnail for Nybyggnad av tillverkningslokal, ny- och ombyggnad av lagerlokal