Ombyggnad av kontors och tillverkningslokaler

Typ av hall: 
Värmeisolerad
Yta: 
17400 m2
Läge: 
Jelgava, Lettland
Avtalstyp: 
Generalprojekterare
Utförda arbeten: 
Projektövervakning
Projektering

Beställaren är en av de största utvecklarna och fastighetsskötarna av industriområden i Lettland. PICHE har hjälpt detta stora företag i dess utvecklingsplaner genom att projektera ett av deras industriområden. Detta projekt avser ombyggnad av Rigas Autobusu Fabrikas (RAF) lokaler i Jelgava till lager- och tillverkningslokaler av högsta klass.

PICHE:s uppdrag var att projektera nya tillverknings- och lagerlokaler i enlighet med beställarens önskemål, vilket bland annat innebar att konkreta ytor skulle anpassas efter konkreta hyresgästers individuella krav. PICHE ansvarade också för att projektet skulle bekräftas och för att bygglov skulle kunna erhållas. Eftersom projektet innebar ombyggnad av en befintlig byggnad låg det självklart i beställarens intresse att så mycket som möjligt av den befintliga konstruktionen skulle gå att använda, vilket möjliggjordes tack vare PICHE:s ytterst noggranna arbete. Projektering i 3D-miljö gjorde det möjligt att precist sammanfoga såväl befintliga betong- som nya metallkonstruktioner, liksom byggnadens utseende och olika arkitektoniska lösningar. 

Under byggnationens gång övervakade PICHE processen och i samband med detta behövde vi reagera snabbt samt erbjuda de ekonomiskt mest fördelaktiga lösningarna när olika frågor uppkom. En ombyggnad – till skillnad från ett nybygge – innehåller flera okända positioner och möjliga arbeten som måste utföras under byggnationens gång. BIM-systemet (Building Information Modeling) lät oss övervaka byggarbetena och operativt finna lösningen på olika frågor som uppkom.

PICHE uttrycker sin uppskattning över att ännu en gång fått möjligheten att låta våra arkitekter och ingenjörer bevisa sina kunskaper genom att genomföra ett ombyggnadsprojekt av denna omfattning. Detta projekts betydelse bekräftades ytterligare då Lettlands president avlade ett besök på anläggningen efter att den idrifttagits. Detta projekt visade ytterligare en gång på BIM-systemets fördelar – utan detta system hade det varit mycket svårare att genomföra detta projekt, dessutom hade det tagit längre tid.

industribyggnad verkstadshallar
stålkonstruktion bygge
montering av stålkonstruktion
konstruktioner av lagerhallar
industribyggnad 3d projektering
stålhallar 3d projektering
stålkonstruktioner 3d projektering