Ombyggnad av reparationsverkstad

Typ av hall: 
Värmeisolerad
Yta: 
653 m2
Läge: 
Jaunlaicenes socken, Aluksnes kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Beställaren av ombyggnadsarbeten är ett företag som erbjuder reparationstjänster. Vi utförde ombyggnadsarbeten av en befintlig hall, där konstruktionen var av betong. PICHE utförde projektering, byggnation liksom tog hand om alla nödvändiga formaliteter hos berörda myndigheter. 

Projekteringen påbörjades med att mäta upp den befintliga byggnaden i 3D-miljö. Under denna mätning konstaterades att hallens befintliga konstruktioner förflyttas med ungefär 400 mm i ena riktningen, liksom att varje stolpe även hade individuella avvikelser. Redan från början stod det klart att det fanns ett behov av extra noggrann projektering och anpassade lämpliga lösningar, liksom att byggarbetena behövde utföras med yttersta precision. Under projekteringens gång beslutades att använda de befintliga konstruktionerna som grund, men att dessa skulle kompletteras av nya metallkonstruktioner, liksom att hallen skulle bekläs med sandwichpaneler utifrån. Dessutom placerades fönster, portar och dörrar i modellen – alla arbeten utfördes nämligen inom ramen för BIM-systemet (Building Information Modeling), vilket lät oss sammankoppla alla projektets delar och exakt projektera de nödvändiga lösningarna.

De krävande byggarbetena krävde att PICHE:s montörer arbetade med högsta precision. På grund av skillnaderna i de bärande konstruktionernas avvikelser var också de nya metalldelarna olika, med olika mått och specifikationer. Varje metalldel skulle placeras på en konkret plats. Tack vare den stora erfarenheten hos våra anställda liksom BIM-systemets möjligheter som lät PICHE placera varje enskild beståndsdel samt se hur arbetet fortlöpte i stort klarade vi av dessa arbeten på blott två månader. De befintliga konstruktionerna förstärktes, nya metallkonstruktioner monterades, sandwichpaneler monterades på ytterväggar och tak, fönster, dörrar och portar byggdes in. 

Genomförandet skedde enligt plan och med stor precision. Trots de komplicerade förhållandena rörande de befintliga konstruktionernas tillstånd utförde vi arbetena snabb och beställaren samt såklart även vi på PICHE var sannerligen glada över det utförda arbetet och framgångsrika samarbetet.

Liknande denna typ av projekt: Bilverkstad.
 

stålstomme maskinhall
industrilokaler bygge
jordbrukshall stålbyggen
konstruktioner av lagerhallar
projektering av hallar
värmeisolerad hall stålkonstruktioner
stålkonstruktion bygge
Embedded thumbnail for Ombyggnad av reparationsverkstad