Sopsorteringsfabrik

Typ av hall: 
Inte värmeisolerad
Yta: 
7000 m2
Läge: 
Rumbula, Stopinu kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Detta var det andra projektet som beställaren – Vides Pakalpojumu Grupa SIA – anförtrodde PICHE. Vid upphandlingen av såväl detta som det föregående projektet hade PICHE det mest passande anbudet med lägst pris. 

I dagsläget är detta Baltikums största sopsorteringsstation och en av de största i nordöstra Europa. Detta projekts betydelse återspeglas bland annat av de högt uppsatta gäster som besökte invigningen – Rigas vice borgmästare, Rigas borgmästare och till och med Lettlands president var på plats då anläggningen idrifttogs. 

Under genomförandet av detta projekt stötte PICHE återigen på väldigt komplicerade markförhållanden. Även denna gång hittade PICHE en galant lösning, tack vare kunskapen hos våra ingenjörer och erfarenheten hos vår byggavdelning. Vi vill särskilt lyfta fram vårt arbete i egenskap av generalentreprenör, vilket innebar att vi även ansvarade för installation av yttre och inre nät, områdesarbeten inklusive anläggning av en asfalterad yta om 10 000 m2, liksom placering av utrustning inuti byggnaden. PICHE klarade galant av detta stora och mångfacetterade projekt som krävde stor precision. Vårt arbete med BIM-systemet (Building Information Modeling) kom väl till pass, till exempel då vi kunde kontrollera kompatibiliteten mellan hallen, dess metall- och betongkonstruktioner och utrustningen som skulle placeras inuti hallen.

PICHE uttrycker sin uppskattning för möjligheten att i egenskap av generalentreprenör få delta i ett så pass stort och betydelsefullt projekt. Vi uppfyllde alla kvalitetskrav på utförande samt höll oss inom avtalade tidsramar. Detta projekt har gett oss värdefull erfarenhet och ett bevis på att vi klarar av att genomföra även mycket stora och krävande projekt.

En del av de genomförda projekten kan man se i en speciellt för detta skapadhallkatalog.

stålbyggnader lagerhall hallbyggnader
industrihall produktionshallar stålhall
industrilokaler bygge industrihall stålhall
stålkonstruktion bygge stålhall
industrihallar stålstommar hallkonstruktioner
montering av stålkonstruktion stålhall
3d projektering lagerhallar hallprojekt
3d projektering stålkonstruktioner