Sopsorteringsstation

Typ av hall: 
Inte värmeisolerad
Yta: 
1800 m2
Läge: 
Riga, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Beställaren är ett av Lettlands största företag inom sophantering. Inom ramen för detta projekt uppförde PICHE en sopsorteringsstation med alla nödvändiga nät, anslutningar samt tillfartsvägar och platser. PICHE klarade av att erbjuda perfekt passande konstruktiva lösningar, liksom lägsta anbudspris. 

För att genomföra detta projekt togs en enhetlig BIM-modell (Building Information Modeling) fram för hallen och metallkonstruktionerna, för att på så sätt kontrollera såväl de arkitektoniska som de konstruktiva lösningarna. Först och främst fästes uppmärksamheten på husgrunden, eftersom hallen skulle uppföras på en plats med väldigt dåliga markförhållanden. Även denna gång bevisade PICHE:s ingenjörer sina förmågor att finna lösningar även på platser med väldigt problematiska markförhållanden samt erbjuda varianter som är effektiva både funktionellt och ur en kostnadssynpunkt. Beställaren önskemål uppfylldes fullt ut. 

Under byggnationen av hallen utfördes betydande markarbeten, då sumpmarken transformerades för att vara bebyggbar. Efter att grundkonstruktionerna uppförts utfördes montage av metallkonstruktionerna, vägg, tak och fyllnad. Parallellt med byggarbetena monterades även sopsorteringsutrustningen, vilket krävde ett precist och detaljerat planerande av arbetena. Anslutningar för el- och vvs-nät samt interna kommunikationsnät skapades också, liksom tillfartsvägar och platser.

Byggarbetena utfördes mellan den 16 augusti 2012 och december 2012. Beställaren kunde driftsätta anläggningen på avtalad tid och säkerställa genomförandet av företagets tillväxtplaner.

Liknande denna typ av projekt: Sopsorteringsfabrik.

verkstadshallar stålbyggen
industrihallar stålkonstruktioner
metallkonstruktioner stålstommar
projektering av metallhall
industrilokaler bygge
stålkonstruktion bygge
Embedded thumbnail for Sopsorteringsstation