Sopsorteringsstation

Typ av hall: 
Inte värmeisolerad
Yta: 
1700 m2
Läge: 
Ogresgala socken, Ogres kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

PICHE utförde såväl projektering som byggarbeten vid uppförandet av denna sopsorteringsstation.

Inom ramen för detta projekt uppfördes en ouppvärmd hall från en metallkonstruktion beklädd med korrugerad kopparplåt såväl för väggar som tak. Inuti hallen placerades sopsorteringsutrustning, vilket krävde noggrann projektering och montage av metallkonstruktioner, liksom placeringen av utrustning i hålrum i betonggolvet. PICHE:s förmåga att projektera i 3D-miljö och samla alla projektdelar i en BIM-modell (Building Information Modeling) gör det enkelt att undvika misstag under byggnationen. 

Eftersom projekteringsarbetet var noggrant utfört kunde vi utföra byggarbetena fort och utan förhinder, vilket gjorde at beställaren kunden idriftta anläggningen snabbare än planerat.

Detta projekt var ytterligare ett bevis på att precis projektering med BIM-systemet innan byggstart gör det möjligt att utföra byggarbetena precisera och snabbare, vilket i slutändan gläder såväl PICHE som beställaren.

Liknande denna typ av projekt: Sopsorteringsstation. Se våra kundreferenser i videoformat.

projektering av metallhall stålbyggen
bygga industrilokal värmeisolerad hall
produktionshallar stålkonstruktioner
Industrihall hallprojekt
byggnation av stålhallar
projektering av metallkonstruktioner