Tillverknings och lagerlokal

Typ av hall: 
Värmeisolerad
Yta: 
1434 m2
Läge: 
Stopinu kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Inom ramen för detta projekt gjorde vi alla arbeten – från beställarens idé till överlämning av en färdig anläggning redo för idrifttagande.

Projekteringsuppdraget bestod i att skapa en tillverknings- och lagerlokal enligt beställarens önskemål. I ena änden av lokalen skulle också plats göras för kontor samt rum för arbetarna i tillverkningslokalen (duschar, toaletter, omklädningsrum). Metallkonstruktionerna projekterades med hänsyn till telfern som skulle gå igenom hela hallen. Dessutom var markförhållandena inte de bästa, vilket gjorde att PICHE:s ingenjörer fick anpassa projekteringen av husgrunden i enlighet med rådande förhållanden. 

Under byggnationens gång utförde vi alla arbeten i enlighet med avtalet om generalentreprenad: grundläggning, sänkning av grundvattennivån, marktransformation, montage av metallkonstruktioner, montage av sandwichpaneler och takläggning. Parallellt utförde vi även arbeten avseende el- och vvs-nät, liksom områdesarbeten.

Särskild vikt behövde fästas på att metallkonstruktionerna placerades helt i enlighet med projektet. Eftersom hallen skulle ha en genomgående telfer var precision ett måste, för vid eventuella konstruktionsfel skulle telfern inte kunna förflytta sig och fungera. Under markarbetena upptäckte också PICHE:s anställda en källa som inte hade hittats under de geologiska undersökningarna, vilket gjorde att PICHE snabbt behövde hitta en lösning och ändra arbetsplaneringen, samtidigt som kostnaderna skulle hållas nere.

Även om markförhållandena var komplicerade och gömde överraskningar och trots de konstruktiva svårigheterna genomförde PICHE – tack varje möjligheterna som BIM-systemet ger - projektet med hög kvalitet och i enlighet med ursprungligt avtal. Vi fick en ovärderlig erfarenhet och ytterligare övertygelse om vår förmåga att arbeta även vid komplicerade markförhållanden och med ytterst hög precision vid montaget av metallkonstruktioner. 

Liknande denna typ av projekt: Tillverkningslokal och lager.
 

projektering av hallar värmeisolerad hall
hallar och lagerlokaler
industrilokaler bygge stålhall
stålstomme maskinhall
byggnation av stålhallar
montering av stålkonstruktion