Tillverknings och lagerlokaler för bearbetning av betor

Typ av hall: 
Värmeisolerad
Yta: 
5822 m2
Läge: 
Brunavas socken, Bauskas kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Uppdraget var att uppföra fyra hallar med olika användningsområden (tillverkning, lager, administrativa byggnader m.m.) samt koppla ihop dessa för att göra tillverkningsprocessen enhetlig. 

Hallarnas metallkonstruktioner utfördes inom ramen för systemet BIM (Building Information Modeling). PICHE genomförde detta projekt i egenskap av generalentreprenör på avtalad tid, som var sex månader. PICHE utförde såväl projektering som byggnadsarbeten. Som generalentreprenör omfattade byggnadsarbetena hela projektet – från start till metallkonstruktionerna till el- och vvs-nät samt områdesarbeten. 

PICHE:s stora erfarenhet inom projektering och byggnation av dylika metallkonstruktioner, inklusive arbete med BIM-system, lät oss genomföra detta projekt på väldigt kort tid och med väldigt hög kvalitet, vilket resulterade i en positiv referens från beställaren. 

Liknande denna typ av projekt: Fabrik för tillverkning av grönmjöl. En del av de genomförda projekten kan man se i en speciellt för detta skapadhallkatalog.
 

produktionshallar
värmeisolerad hall
lagerhall för bulklast
konstruktioner av lagerhallar
stålkonstruktion bygge
lagerhall för bulklast
värmeisolerad hall
Embedded thumbnail for Tillverknings och lagerlokaler för bearbetning av betor